ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Hội thi “sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 cấp cơ sở xã, thị trấn In trang
01/06/2023 10:39 SA

Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong tháng 5/2023, Đảng bộ các xã, thị trấn Liên Nghĩa đã tổ chức Hội thi “sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Hầu hết các đơn vị đã có sự chuẩn bị chu đáo, triển khai tổ chức Hội thi ở cơ sở cơ bản đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch đề ra.