ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và 05 năm thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW In trang
05/05/2019 12:00 SA

Sáng ngày 03/5/2019, Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 33/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – TUV, Bí thư Huyện ủy, Đỗ Minh Thế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Võ Văn Phương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Mị - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quang Minh – UVBTVHU, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Công Tuấn – UVBTVHU, Chủ tịch UBMTTQVN huyện, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thuộc huyện, lãnh đạo Đảng ủy – UBND các xã, thị trấn.

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các chuyên đề năm 2017, 2018, 2019; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Từ việc học tập và làm theo Bác, toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Sau 3 năm thực Chỉ thị 05, trên địa bàn huyện có nhiều điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được sự chuyển biến rõ nét thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn.

Năm 2019 và những năm tiếp theo, Huyện ủy Đức Trọng đặt ra một số nhiệm vụ trọng tậm như: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; trong đó, tập trung triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

Cùng với đó, qua 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Việc triển khai, thực hiện Nghị quyết gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, các chuyên đề học tập và làm theo Bác hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, xây dựng và hình thành lối sống có ý thức tự trọng, tự chủ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội nhằm đạt mục tiêu xây dựng con người ngày càng phát triển toàn diện, hướng tới chân – thiện -mỹ.

Dịp này, UBND huyện Đức Trọng đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 33/NQ-TW./.

 Một số hình ảnh:

Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị
Đ/c Nguyễn Ngọc Phúc – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đ/c Đỗ Minh Thế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân
Đ/c Đỗ Minh Thế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân

Đ/c Võ Văn Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân
Đ/c Võ Văn Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Giấy khen cho các cá nhân

Lượt xem: 1.508
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000389883
  •  Đang online: 45
  •  Trong tuần: 1.798
  •  Trong tháng: 13.621
  •  Trong năm: 63.283