Kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy


Có 160 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
960/CV/HU 24/11/2022 Công văn Báo cáo xin nghỉ phép năm 2022
960/CV/HU 24/11/2022 Công văn Báo cáo xin nghỉ phép năm 2022
94/KH/HU 24/11/2022 Kế hoạch Tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
53/HD/HU 24/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
61/TTr/HU 23/11/2022 Tờ trình Về đề nghị nâng lương đợt 2 năm 2022
60/TTr/HU 23/11/2022 Tờ trình V/v đề nghị chế độ thăm hỏi, trợ cấp ốm đau, khó khăn
54/BC/BTGHU 23/11/2022 Báo cáo Công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
93/KH/HU 18/11/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
198/-BC/HU 27/09/2022 Báo cáo V/v Tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025. Thời điểm tháng 9 năm 2022
893/CV/HU 23/09/2022 Công văn đăng ký số lượng CB,CC,VC tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 mở tại Trường Chính Trị Lâm Đồng
193/-BC/HU 15/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới
415/QĐ/HU 14/09/2022 Quyết định Ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
85/KH/HU 13/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
84/KH/HU 09/09/2022 Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện với đại biểu Nông dân năm 2022
192/-BC/HU 31/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
35/CTr/HU 30/08/2022 Chương trình Công tác tháng 9 năm 2022
34/CTr/HU 30/08/2022 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Trọng
81/KH/HU 26/08/2022 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 18-NQ/TU, Nghị quyết số 19-NQ/TU, Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng
184/-BC/HU 05/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Về công tác dân số trong tình hình mới"
183/-BC/HU 05/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới"
Trang 1/8Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000212074
  • Đang online: 14
  • Trong tuần: 1.443
  • Trong tháng: 2.307
  • Trong năm: 143.171