Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)


Có 111 mẩu tin được tìm thấy
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
149/-BC/HU 06/05/2022 Báo cáo Sơ kết 03 năm việc thực hiện Quy định số 07-QĐ/TU, ngày 22/5/2019 của Tỉnh ủy "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh"
30/CTr/HU 29/04/2022 Chương trình Công tác tháng 05 năm 2022
147/-BC/HU 29/04/2022 Báo cáo Tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025 (Thời điểm tính đến hết tháng 4/2022)
67/KH/HU 28/04/2022 Kế hoạch Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Đức Trọng, giai đoạn 2021-2025
146/-BC/HU 28/04/2022 Báo cáo Sơ kết Quy định số 08-QĐi/TU, ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan khi được điều động, luân chueyenr, biệt phái"
66/KH/HU 26/04/2022 Kế hoạch Thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
9/KH/BCĐ 21/04/2022 Kế hoạch Tổ chức công tác dân vận tập trung năm 2022 (BCĐ 502)
143/-BC/HU 21/04/2022 Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
142/-BC/HU 18/04/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022
141/-BC/HU 18/04/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị (khóa XII) "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
140/-BC/HU 18/04/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị "về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới" trên địa bàn huyện Đức Trọng
139/-BC/HU 13/04/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
138/-BC/HU 08/04/2022 Báo cáo Kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng tại thôn K' Rèn, xã Hiệp An và công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng của Huyện Đức Trọng
64/KH/HU 07/04/2022 Kế hoạch Phát động, tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - Năm 2022
63/KH/HU 07/04/2022 Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (Khóa XIII); Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
62/KH/HU 04/04/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
137/-BC/HU 04/04/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022
340/QĐ/HU 01/04/2022 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện
28/CTr/HU 23/03/2022 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU cảu Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045"
132/-BC/HU 14/03/2022 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” gắn với sơ kết Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII)
Trang 1/6Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối   
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000166117
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 131
  • Trong tháng: 5.497
  • Trong năm: 97.214