ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Hướng dẫn số 17-HD/VPTW ngày 16/12/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Xem thêm
Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 03-HD/VPTW về quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng. Xem thêm
Ngày 04 tháng 11 năm 2020, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 64-HD/VPTW về quản lý tài liệu của các cơ quan, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Xem thêm
Quy định số 14-QĐ/TU ngày 14/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cung cấp thông tin của các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng để đăng tải lên cổng thông tin điện tử của tỉnh (môi trường mạng internet). Xem thêm
Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Xem thêm
Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 6/2/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478762
  •  Đang online: 23
  •  Trong tuần: 4.614
  •  Trong tháng: 25.921
  •  Trong năm: 152.162