ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 08/06/2018 của Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn xây dựng kế hoạch vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478700
  •  Đang online: 12
  •  Trong tuần: 4.552
  •  Trong tháng: 25.859
  •  Trong năm: 152.100