ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Huyện Đức Trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh và trong các doanh nghiệp không có vốn Nhà nước In trang
21/03/2024 02:18 CH

Nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tinh thần yêu nước,
tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, bồi đắp ước mơ, hoài bão cống hiến, tạo điều kiện
thuận lợi cho học sinh ưu tú trong các trường THPT tham gia các hoạt động phong trào, phấn đấu trở thành đảng viên; bồi dưỡng, giúp đỡ công nhân, người lao động, chủ doanh nghiệp trong các doanh nghiệp không có vốn Nhà nước đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã xây dựng Kế hoạch số 159-KH/HU, ngày 25/12/2023 về “Phát triển đảng viên trong học sinh, doanh nghiệp không có vốn Nhà nước”chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện, đặc biệt trong các trường THPT và các doanh nghiệp không có vốn Nhà nước trên địa bàn. Chỉ tiêu đặt ra hàng năm là phấn đấu mỗi trường THPT kết nạp ít nhất 01 học sinh; ít nhất 02% tổng số đảng viên mới kết nạp của toàn Đảng bộ huyện là công nhân, người lao động trong doanh nghiệp không có vốn Nhà nước (trong đó mỗi doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức đảng kết nạp ít nhất 01 đảng viên).

Hiện nay toàn huyện có 06 tổ chức đảng thuộc khối các trường THPT và 03 tổ chức

Chi bộ Công ty TNHH Đồng Thúy tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới đảng thuộc khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Từ năm 2020-2023, khối trường THPT đã kết nạp được 03 đảng viên là học sinh, khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước đã kết nạp được 05 đảng viên là nhân viên, công nhân ưu tú, có thành tích xuất sắc, nổi trội.