Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)
66/KH/HU
26/04/2022
Nguyễn Ngọc Phúc
Kế hoạch Thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
9/KH/BCĐ 21/04/2022 Kế hoạch Tổ chức công tác dân vận tập trung năm 2022 (BCĐ 502)
63/KH/HU 07/04/2022 Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (Khóa XIII); Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị
64/KH/HU 07/04/2022 Kế hoạch Phát động, tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - Năm 2022
62/KH/HU 04/04/2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
57/KH/HU 02/03/2022 Kế hoạch Về tăng cường quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn huyện Đức Trọng
55/KH/HU 23/02/2022 Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững"
52/KH/HU 21/02/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2022
51/KH/HU 16/02/2022 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
49/KH/HU 27/01/2022 Kế hoạch Tổ chức biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2026
21/KH/BCĐ 06/01/2022 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000166135
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 149
  • Trong tháng: 5.515
  • Trong năm: 97.232