Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022)
147/-BC/HU
29/04/2022
Lê Hồng Khánh
Báo cáo Tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025 (Thời điểm tính đến hết tháng 4/2022)
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
146/-BC/HU 28/04/2022 Báo cáo Sơ kết Quy định số 08-QĐi/TU, ngày 23/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan khi được điều động, luân chueyenr, biệt phái"
143/-BC/HU 21/04/2022 Báo cáo Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
140/-BC/HU 18/04/2022 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị "về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới" trên địa bàn huyện Đức Trọng
141/-BC/HU 18/04/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị (khóa XII) "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
142/-BC/HU 18/04/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2022
139/-BC/HU 13/04/2022 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
138/-BC/HU 08/04/2022 Báo cáo Kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng tại thôn K' Rèn, xã Hiệp An và công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ rừng của Huyện Đức Trọng
137/-BC/HU 04/04/2022 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022
132/-BC/HU 14/03/2022 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ chính trị (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” gắn với sơ kết Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII)
130/-BC/HU 09/03/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000166122
  • Đang online: 14
  • Trong tuần: 136
  • Trong tháng: 5.502
  • Trong năm: 97.219