Kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy
53/HD/HU
24/11/2022
Lê Hồng Khánh
Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2022 - 2027
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
47/HD/HU 30/06/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền các Nghị quyết của Tỉnh uỷ: Nghị quyết số 12-NQ/TU,Nghị quyết số 13-NQ/TU, Nghị quyết số 14-NQ/TU, Nghị quyết số 16-NQ/TU, Nghị quyết số 17-NQ/TU
32/HD/HU 02/06/2022 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền tháng 6 năm 2022
46/HD/HU 25/05/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn huyện Đức Trọng lần thứ IX và Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028
35/HD/HU 14/12/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
34/HD/HU 25/11/2021 Tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027
32/HD/HU 10/11/2021 Tuyên truyền Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
31/HD/HU 21/10/2021 Tuyên truyền Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 2563/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định tạm thời đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
26/HD/HU 17/08/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước
24-HD/HU 10/08/2021 Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"
24/HD/HU 10/08/2021 Học tập, quán triệt, tuyên truyền Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000212057
  • Đang online: 15
  • Trong tuần: 1.426
  • Trong tháng: 2.290
  • Trong năm: 143.154