Kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng cấp ủy
94/KH/HU
24/11/2022
Lê Hồng Khánh
Kế hoạch Tuyên truyền Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
93/KH/HU 18/11/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
85/KH/HU 13/09/2022 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030
84/KH/HU 09/09/2022 Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện với đại biểu Nông dân năm 2022
81/KH/HU 26/08/2022 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 18-NQ/TU, Nghị quyết số 19-NQ/TU, Nghị quyết số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng
78/KH/HU 19/07/2022 Kế hoạch Bồi dưỡng chính trị hè 2022 đối với các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện và các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện Đức Trọng
79/KH/HU 19/07/2022 Kế hoạch Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
80/KH/HU 19/07/2022 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đẩy mạnh đổi mới, nâng caochất lượng hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và học tập nghiên cứu lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng”
76/KH/HU 14/07/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 03/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng về Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2030
72/KH/HU 13/06/2022 Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022
71/KH/HU 02/06/2022 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết 11- NQ/TU, ngày 17/02/2022 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng về "Đổi nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng trong thời kỳ mới"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000212081
  • Đang online: 16
  • Trong tuần: 1.450
  • Trong tháng: 2.314
  • Trong năm: 143.178