ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
152/KH/HU
15/09/2023
Lê Hồng Khánh
Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch 90-KH/TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Đức Trọng
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
152/KH/HU 15/09/2023 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch 90-KH/TU ngày 25/7/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị “về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới” trên địa bàn huyện Đức Trọng
151/KH/HU 05/09/2023 kế hoạch Tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”
13/KH/BCĐ 31/07/2023 Kế hoạch Tổ chức công tác dân vận tập trung năm 2023
148/KH/HU 28/07/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
148/KH/HU 28/07/2023 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
147/KH/HU 06/07/2023 Kế Hoạch Khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” theo Thông báo số 538-TB/TU ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
143/KH/HU 05/06/2023 Kế hoạch Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII
140/KH/HU 23/05/2023 Kế hoạch Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
139/KH/HU 22/05/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 53-CTr/TU ngày 10/3/2023 của Tỉnh ủy “về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn”
137/KH/HU 26/04/2023 Kế hoạch Thực hiện Quy định 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị V/v lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478710
  •  Đang online: 16
  •  Trong tuần: 4.562
  •  Trong tháng: 25.869
  •  Trong năm: 152.110