ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
323/-BC/HU
27/09/2023
Lê Hồng Khánh
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
314/-BC/HU 29/08/2023 Báo cáo tình hình triển khai các dự án công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025 (thời điểm tháng 8 năm 2023)
314/-BC/HU 29/08/2023 Báo cáo tình hình triển khai các dự án công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025 (thời điểm tháng 8 năm 2023)
309/-BC/HU 08/08/2023 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
309/-BC/HU 08/08/2023 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 10/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
307/-BC/HU 01/08/2023 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 04/3/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
306/-BC/HU 28/07/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
306/-BC/HU 28/07/2023 Báo cáo Kết quả thực hiện các Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
297/-BC/HU 30/06/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
120/-BC/HU 28/06/2023 báo cáo công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm
288/-BC/HU 13/06/2023 Báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478747
  •  Đang online: 16
  •  Trong tuần: 4.599
  •  Trong tháng: 25.906
  •  Trong năm: 152.147