ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
55/CTr/HU
29/08/2023
Lê Trọng Bằng
Chương trình Công tác tháng 9 năm 2023
Chương Trình
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
53/CTr/HU 30/06/2023 Chương trình công tác tháng 7 năm 2023
52/CTr/HU 29/05/2023 Chương trình công tác tháng 6 năm 2023
50/CTr/HU 27/03/2023 Chương trình công tác tháng 4 năm 2023
26/CTr/BCĐ 13/01/2023 Chương trình công tác năm 2023
47/CTr/HU 11/01/2023 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng "về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn huyện Đức Trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
47/CTr/HU 11/01/2023 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 27/10/2022 của Tỉnh uỷ Lâm Đồng "về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại trên địa bàn huyện Đức Trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"
46/CTr/HU 28/12/2022 Chương trình Công tác tháng 01 năm 2023
46/CTr/HU 28/12/2022 Chương trình Công tác tháng 01 năm 2023
40/CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng "về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng"
41/CTr/HU 01/11/2022 Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy về "phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đức Trọng"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000389759
  •  Đang online: 9
  •  Trong tuần: 1.674
  •  Trong tháng: 13.497
  •  Trong năm: 63.159