ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng In trang
07/05/2024 04:49 CH

Ngày 20/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU “về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Chỉ thị nêu rõ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ còn những hạn chế, khuyết điểm, như: Năng lực công tác chưa đáp ứng được yêu cầu, vẫn còn tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, không dám làm; một số cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí, làm việc thiếu trách nhiệm, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đặc biệt một số cán bộ lãnh đạo, quản lý thiếu gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, làm giảm sút niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trọng tâm:

Tiếp tục triển khai Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với việc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

- Quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Phương châm “3 điều cần làm”, “4 điều cần tránh”.

3 điều cần làm:

(1) nói đi đôi với làm, làm điều đúng vì lợi ích chung;

(2) làm hết trách nhiệm, quyết tâm cao, tư duy đổi mới;

(3) làm mang lại hiệu quả cao nhất, chất lượng tốt nhất.

4 điều cần tránh:

(1) tránh làm sai, làm trái, tư lợi cá nhân;

(2) tránh đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm;

(3) tránh làm việc qua loa, đại khái, không mang lại hiệu quả;

(4) tránh an phận thủ thường, dĩ hòa vi quý.

Các tổ chức Đảng rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, theo hướng rõ trách nhiệm, quyền hạn, rõ người, rõ việc và dễ kiểm tra, giám sát, bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không trái với quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đánh giá toàn diện, khách quan đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị để củng cố, kiện toàn, đảm bảo phân công, bố trí cán bộ phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường công tác. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính để mang lại kết quả cao nhất, tốt nhất trong từng lĩnh vực công tác.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; có hành vi, biểu hiện đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực hạn chế, tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, kịp thời phát hiện, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ đó tạo chuyển biến đồng bộ, rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc với quyết tâm cao, hành động quyết liệt; xây dựng văn hóa liêm chính, văn hóa công sở văn minh, lịch sự, phục vụ Nhân dân; khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên, tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, ra sức phấn đấu xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Lượt xem: 3.162
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478804
  •  Đang online: 12
  •  Trong tuần: 4.656
  •  Trong tháng: 25.963
  •  Trong năm: 152.204