ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh làm việc với huyện Đức Trọng In trang
18/09/2023 10:32 SA

Chiều ngày 15/9, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì đã có buổi làm việc với Huyện ủy Đức Trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhìn chung công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và tiếp công dân, xử lý đơn thư đã được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ huyện, từ công tác tuyên truyền, quán triệt đến việc ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Qua đó, tình hình an ninh chính trị; an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định; Nhân dân yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý, tố giác tội phạm đạt hiệu quả, không phát sinh điểm nóng trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham những, tiêu cực.

Đồng chí Bùi Sơn Điền – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Sơn Điền – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo theo kế hoạch đề ra; số lượng đơn thư các vụ việc có tính chất phức tạp giảm; công tác tiếp dân luôn được duy trì theo quy định; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, chất lượng, hiệu quả tiếp công dân ngày càng được nâng lên; công tác tuyên truyền, vận động, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Các đơn khiếu nại, tố cáo cơ bản được giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn; các vụ việc phức tạp cơ bản đã giải quyết.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham những, tiêu cực vẫn cón có mặt hạn chế. Mặt khác, nhận thức, ý thức trách nhiệm của một số ít cán bộ, đảng viên còn chưa cao. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra nội bộ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa được thường xuyên, việc giám sát một số lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực còn ít. Công tác điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan pháp luật đối với một số vụ án, vụ việc còn để kéo dài. Việc khắc phục một số sai phạm sau thanh tra có nội dung còn chậm; việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư có lúc chưa kiên quyết, kịp thời... 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để đại diện các cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành của tỉnh nêu lên những ý kiến đóng góp nhằm giúp Đức Trọng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết đơn thư tố cáo và khiếu nại của công dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiê cực tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại hội nghị

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đã đánh giá cụ thể về những ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Đức Trọng thời gian qua. Đồng chí cho rằng, tất cả 4 nhiệm vụ trên, huyện Đức Trọng đã chỉ đạo đều có kế hoạch, văn bản, quá trình triển khai rõ ràng, cụ thể. Mặt khác, huyện cũng đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo và các yêu cầu trong kết luận Tỉnh ủy; đồng thời, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan nội chính nói chung và các cơ quan tố tụng nói riêng hoạt động...

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị huyện cần thống kê tất cả các vụ việc phức tạp kéo dài từ trước tới nay để có đánh giá cụ thể từng vụ việc, cùng tìm cách nghiên cứu, giải quyết. Mặt khác, đối với công tác tuyên truyền, cải cách tư pháp cần phải đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nên tuyên truyền theo hướng đối thoại, chọn những vụ việc của một xã, một thôn để giải quyết cho Nhân dân cùng nghe thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều...

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà huyện Đức Trọng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Đức Trọng cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong đoàn công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đối với những mặt còn hạn chế, đồng chí đề nghị huyện cần chấn chỉnh tình trạng một số đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm. Cần phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Mặt khác, cần xây dựng quy chế chặt chẽ, rõ ràng, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân, tập thể; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị...

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Đình Văn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu đảm bảo sự lãnh đạo một cách tuyệt đối, toàn diện của Đảng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các nguyên tắc quy định của Đảng. Tăng cường đấu tranh phòng chống và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đản viên, nhất là người đứng đầu.

Trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực cần quán triệt trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ, đảng viên đây là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này.

Mặt khác, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các bộ, đảng viên trong công tác phòng chống tham những, tiêu cực, nhất là phải phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong phát hiện, tố giác hành vi tham những và các sai phạm khác.

Cùng đó, cần chú ý tới nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động quản lý Nhà nước, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đối với công tác nội chính, cải cách tư pháp, cần phải triển khai đầy đủ kịp thời chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, chủ động nắm tình hình, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Song song với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Cần quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật bằng các hình thức cụ thể theo nhu cầu đối tượng thực tế, phù hợp với tình hình của từng địa phương. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là giải quyết ngay từ cơ sở...

Lượt xem: 225
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478776
  •  Đang online: 17
  •  Trong tuần: 4.628
  •  Trong tháng: 25.935
  •  Trong năm: 152.176