ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Ðức Trọng triển khai công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2019 In trang
31/07/2019 12:00 SA

Ngày 31/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
 
6 tháng đầu năm, trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp (thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng): toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra đối với 66 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với 6 đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, phát hiện 4/6 đảng viên được kiểm tra có dấu hiệu vi phạm; BTV Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên và kết luận 4 đảng viên phải thi hành kỷ luật, UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Cấp cơ sở kiểm tra đối với 60 đảng viên, trong đó, Đảng ủy cơ sở kiểm tra 24 đảng viên, chi bộ cơ sở kiểm tra 36 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 60 đảng viên cơ bản chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. Về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới: toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra đối với 39 tổ chức đảng trực thuộc. Trong đó, BTV Huyện ủy thực hiện 2 cuộc kiểm tra đối với 4 tổ chức cơ sở đảng; qua kiểm tra, phát hiện 2 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng, kết luận 2 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa tới mức thi hành kỷ luật. Đảng ủy, BTV Đảng ủy kiểm tra 35 chi bộ trực thuộc, qua kiểm tra, không có tổ chức đảng phát hiện có dấu hiệu vi phạm...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, UBKT Huyện ủy Đức Trọng cũng chỉ ra các tồn tại như: Việc triển khai một số cuộc kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy còn kéo dài; công tác theo dõi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy từ các tổ chức đảng cấp dưới đôi lúc chưa được thường xuyên; chất lượng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở vẫn còn chưa đảm bảo yêu cầu; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa được nâng cao; việc chấp hành chế độ báo cáo thường xuyên của một số tổ chức đảng chưa thực hiện kịp thời, nghiêm túc...
 
6 tháng cuối năm, UBKT Huyện ủy triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giám sát thường xuyên của các đồng chí cấp ủy viên, ủy viên UBKT để kịp thời báo cáo cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm công tác giải quyết đơn thư tố cáo; kịp thời xử lý các đơn thư tố cáo khi được tiếp nhận đảm bảo theo thời gian quy định... 
 
THY VŨ - baolamdong.vn

Lượt xem: 833
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478705
  •  Đang online: 15
  •  Trong tuần: 4.557
  •  Trong tháng: 25.864
  •  Trong năm: 152.105