ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Đức Trọng tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 In trang
28/08/2023 09:03 SA

Trong 2 ngày 24-25/8, Huyện ủy Đức Trọng tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Tham gia Hội thi có 51 thí sinh đến từ các đản bộ, chi bộ cơ sở.

Lãnh đạo Huyện ủy Đức Trọng trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi

Lãnh đạo Huyện ủy Đức Trọng trao cờ lưu niệm cho các thí sinh tham gia Hội thi

Tại Hội thi, các thí sinh đã trải qua 4 phần thi, gồm: Tự giới thiệu; thi trả lời câu hỏi nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng; thi về xử lý tình huống và thuyết trình chủ đề tự chọn.

Xuyên suốt các phần thi, các thí sinh tập trung vào các nội dung như: Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp trên trực tiếp đến chi bộ, gồm: Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; nhiệm vụ, vai trò, nội dung, tính chất, hình thức, các bước thực hiện sinh hoạt chi bộ; công tác tư tưởng chính trị ở chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác dân vận; công tác tổ chức đảng, đảng viên; công tác nội chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác lãnh đạo xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh (dành riêng thi bí thư chi bộ thôn, tổ dân phổ); vai trò, nhiệm vụ của chi ủy và bí thư chi bộ; tình hình thực tế của từng địa phương gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII); việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá XIII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Trao giải cho các thí sinh

Trao giải cho các thí sinh

Với sự chuẩn bị chu đáo, các thí sinh tại hội thi đã bám sát đề cương trình bày đầy đủ, rõ ràng, đúng quan điểm, đường lối của Đảng; bám sát tình hình thực tế tại địa phương, phần thi xử lý tình huống được các thí sinh vận dụng các kiến thức về công tác Đảng một cách nhuần nhuyễn, diễn đạt rõ ràng, hấp dẫn, tạo sức lôi cuốn, thu hút, thuyết phục người nghe.