ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Hiệu quả từ công tác dân vận chính quyền In trang
15/12/2022 04:17 CH

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đức Trọng đã chú trọng thực hiện công tác dân vận chính quyền và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Chính quyền các cấp huyện Đức Trọng luôn quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ người dân
Chính quyền các cấp huyện Đức Trọng luôn quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ người dân

 

Từ đầu năm, UBND huyện Đức Trọng đã cùng Ban Dân vận Huyện ủy ký kết quy chế phối hợp và cùng triển khai thực hiện Quy chế 01-QCPH/UBND-BDVH. Qua đó, tăng cường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện “đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực sự tận tâm, vì Nhân dân phục vụ với tinh thần, trách nhiệm cao.

 

Nhờ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp một cách đồng bộ, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến tích cực, nhất là trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước từ huyện đến cơ sở được tiếp tục thực hiện theo hướng sát cơ sở, từng bước đổi mới phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

 Chính quyền các cấp đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể chú trọng nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID -19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân; thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, lực lượng hội, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. 

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện. Phong trào đã thực sự đi vào đời sống xã hội của Nhân dân, phát huy được quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của nhân dân. Các đơn vị đã quan tâm ban hành kế hoạch về thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo giai đoạn, phối hợp lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ của đơn vị.

 

Trong công tác cải cách hành chính, việc gắn công tác dân vận với cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm. Huyện đã chỉ đạo việc áp dụng, duy trì và cải tiến theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) với 332 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và 165 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Hầu hết các TTHC được niêm yết công khai, kịp thời tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện... góp phần tạo sự thông thoáng và rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục cho người dân, tổ chức; hạn chế tình trạng sách nhiễu cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 

Công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện cũng được thực hiện nghiêm túc. Qua công tác tiếp công dân, đã xử lý kịp thời nội dung khiếu nại, phản ánh, trả lời của công dân theo đúng quy định của pháp luật, từ đó góp phần hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp cũng như nêu cao trách nhiệm của các cơ quan công quyền trong giải quyết các khiếu nại, kiến nghị chính đáng của người dân, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

 

Trong năm 2022, Hội đồng Tiếp dân huyện tổ chức tiếp 31 lượt tiếp dân định kỳ và 454 lượt tiếp dân thường xuyên với tổng số lượt tiếp là 485 lượt; tổng số công dân đến phản ánh, kiến nghị là 571 người, trong đó tiếp lần đầu là 547, tiếp nhiều lần là 24, không có đoàn đông người được tiếp. Nội dung chủ yếu công dân kiến nghị, phản ánh đều liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường, bồi thường...

 

Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh cũng được chính quyền các cấp quan tâm và thực hiện khá hiệu quả. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã phát huy được tính chủ động, ý thức trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tích cực phối hợp với các ngành chức năng và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của quá trình giám sát; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của đối tượng được giám sát để đưa ra những đề xuất, kiến nghị phù hợp... Từ đó, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

 

NHẬT MINH

nguồn:baolamdong.vn

Lượt xem: 277
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000389834
  •  Đang online: 18
  •  Trong tuần: 1.749
  •  Trong tháng: 13.572
  •  Trong năm: 63.234