ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
250/-BC/HU
13/03/2023
Lê Hồng Khánh
Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2045"
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
249/-BC/HU 13/03/2023 Báo cáo Về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhập kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
249/-BC/HU 13/03/2023 Báo cáo Về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/2/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhập kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
250/-BC/HU 13/03/2023 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Phát triển huyện Đức Trọng trở thành thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023 và tầm nhìn đến năm 2045"
248/-BC/HU 06/03/2023 Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”
243/-BC/HU 09/02/2023 Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn huyện Đức Trọng
241/-BC/HU 06/02/2023 Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”
238/-BC/HU 26/01/2023 Báo cáo Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 (Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023)
236/-BC/HU 18/01/2023 Báo cáo Tình hình chăm lo Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
224/-BC/HU 12/12/2022 Báo cáo Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Công an
223/-BC/HU 07/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000389769
  •  Đang online: 12
  •  Trong tuần: 1.684
  •  Trong tháng: 13.507
  •  Trong năm: 63.169