CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2023
236/-BC/HU
18/01/2023
Trần Trung Cường
Báo cáo Tình hình chăm lo Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
224/-BC/HU 12/12/2022 Báo cáo Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Công an
223/-BC/HU 07/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2022
223/-BC/HU 07/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2022
54/BC/BTGHU 23/11/2022 Báo cáo Công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
220/-BC/HU 10/11/2022 áo cáo Việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định
218/-BC/HU 01/11/2022 Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
200/-BC/HU 29/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng"
198/-BC/HU 27/09/2022 Báo cáo V/v Tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025. Thời điểm tháng 9 năm 2022
193/-BC/HU 15/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới
192/-BC/HU 31/08/2022 Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) về "Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000248701
  • Đang online: 52
  • Trong tuần: 1.240
  • Trong tháng: 11.958
  • Trong năm: 26.101