ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
54/BC/BTGHU
23/11/2022
Nguyễn Đình Phi
Báo cáo Công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
220/-BC/HU 10/11/2022 áo cáo Việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định
218/-BC/HU 01/11/2022 Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
217/-BC/HU 31/10/2022 Báo cáo V/v Tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025. Thời điểm tháng 10 năm 2022
212/-BC/HU 17/10/2022 Báo cáo Kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
212/-BC/HU 17/10/2022 Báo cáo Kết quả Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025
200/-BC/HU 29/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng"
201/-BC/HU 29/09/2022 Báo cáo Tình hình ứng phó bão số 4 trên địa bàn huyện
201/-BC/HU 29/09/2022 Báo cáo Tình hình ứng phó bão số 4 trên địa bàn huyện
198/-BC/HU 27/09/2022 Báo cáo V/v Tình hình triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2020-2025. Thời điểm tháng 9 năm 2022
193/-BC/HU 15/09/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000389774
  •  Đang online: 13
  •  Trong tuần: 1.689
  •  Trong tháng: 13.512
  •  Trong năm: 63.174