ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
119/KH/HU
06/03/2023
Lê Hồng Khánh
Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh”
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
119/KH/HU 06/03/2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn tỉnh”
117/KH/HU 27/02/2023 Kế hoạch Tuyên truyền các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
116/KH/HU 24/02/2023 Kế hoạch Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các hoạt động kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)
115/KH/HU 10/02/2023 Kế hoạch Triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Trọng
113/KH/HU 07/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Trọng để góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí tỉnh nông thôn mới trước năm 2025
114/KH/HU 07/02/2023 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”
109/KH/HU 17/01/2023 Kế hoạch Học tập, quán triệt, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương; quyết liệt, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI"
107/KH/HU 13/01/2023 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
108/KH/HU 13/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
108/KH/HU 13/01/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000389806
  •  Đang online: 14
  •  Trong tuần: 1.721
  •  Trong tháng: 13.544
  •  Trong năm: 63.206