ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC TRỌNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
Huyện ủy Đức Trọng tổng kết công tác xây dựng Đảng In trang
02/02/2024 02:44 CH

Ngày 31/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đồng chí: Bùi Sơn Điền – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, Lê Hồng Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Tính đến ngày 31/12/2023, toàn Đảng bộ huyện Đức Trọng có 63 tổ chức cơ sở đảng, gồm: 43 chi bộ cơ sở; 20 đảng bộ cơ sở với 275 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Đức Trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đã quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, định hướng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện để tập trung triển khai nhiệm vụ chính trị, nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức sắp xếp bộ máy tinh gọn bước đầu đạt được những kết quả tích cực; hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan Nhà nước được nâng cao; công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới và thực chất hơn... Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng nghiêm túc, chặt chẽ, đạt kết quả tốt góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và giữ vững quốc phòng -  an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra. Cùng đó, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí có tiến bộ, bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Hồ Quốc Trung - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua

Đồng chí Hồ Quốc Trung - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, báo cáo tóm tắt những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua

Bên cạnh những mặt đã làm được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: Công tác tuyên truyền một số nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đảng viên, Nhân dân có mặt còn hạn chế. Việc cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch có lúc, có nơi chưa kịp thời, số lượng tin bài chưa nhiều.

Các đại biểu dự hội nghị

Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc “tập trung dân chủ”, tự phê bình có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt; chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa cao, thiếu chiều sâu, nội dung chậm được đổi mới. Tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tính giáo dục trong sinh hoạt ở một số ít tổ chức Đảng còn hạn chế.

Các đại biểu dự hội nghị

Vai trò lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền các xã, thị trấn nhìn chung chưa tạo ra những khâu đột phá. Giải quyết, xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm nảy sinh còn nhiều lúng túng; kết quả cải cách hành chính có nơi chưa thực sự quan tâm đúng mức...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp đột phá cũng như các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã tiến hành tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2024); thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác.

Lượt xem: 243
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000478717
  •  Đang online: 21
  •  Trong tuần: 4.569
  •  Trong tháng: 25.876
  •  Trong năm: 152.117