CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2023
248/-BC/HU
06/03/2023
Lê Hồng Khánh
Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
243/-BC/HU 09/02/2023 Báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn huyện Đức Trọng
241/-BC/HU 06/02/2023 Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”
238/-BC/HU 26/01/2023 Báo cáo Tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023 (Từ ngày 20/01/2023 đến ngày 26/01/2023)
236/-BC/HU 18/01/2023 Báo cáo Tình hình chăm lo Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
224/-BC/HU 12/12/2022 Báo cáo Khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra công tác Bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Công an
223/-BC/HU 07/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2022
223/-BC/HU 07/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW năm 2022
54/BC/BTGHU 23/11/2022 Báo cáo Công tác Tuyên giáo năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
220/-BC/HU 10/11/2022 áo cáo Việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định
218/-BC/HU 01/11/2022 Báo cáo Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa IX) về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000248689
  • Đang online: 53
  • Trong tuần: 1.228
  • Trong tháng: 11.946
  • Trong năm: 26.089